۳۲۵ کارت بازرگانی در کردستان تمدید و صادر شد


سنندج- ایرنا- معاون امور بازرگانی، توسعه و تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: امسال ۳۲۵ فقره کارت بازرگانی در استان تمدید و صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972514/%DB%B3%DB%B2%DB%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF