همکاری مجلس با دولت برای اجرای ایده‌های خودروسازان

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “محسن پیرهادی” در جریان بازدید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو، افزود: مجموعه خودروسازهای ما در این نمایشگاه حضور دارند و کارهای گذشته و برنامه‌های پیش روی خود را به نمایش گذاشته‌اند.
وی، این نمایشگاه را خوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که در آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد.
پیرهادی ادامه‌داد: دولت آیین‌نامه واردات خودرو را نیز مصوب کرده که آن هم یک گام رو به جلو برای انتقال تجربه از نمونه‌های خارجی و داغ‌تر کردن بازار رقابت است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد اتفاقات خوبی باشیم، هر چند در حال حاضر نیز بارقه‌های امید وجود دارد که این مسیر را باید محکم ادامه داد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس هم به کمک دولت می‌آید تا ایده‌های وزارت صمت و خودروسازان اجرایی شود، گفت: انحصار ساخت خودرو از مجموعه‌های خصوصی داخلی، خارج شده و می توانیم با انتقال تجربیات خارجی و بازارهای بین‌المللی گام رو به جلو برداریم.
وی تصریح کرد: وزیر صمت از روز نخست آغاز به کار نسبت به صنعت خودرو دغدغه داشت و خود نیز پای کار بود.
پیرهای تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی که روز گذشته ابلاغ شد نیز خود حرکتی رو به جلو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84867170/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86