عبور کردستان از گردنه عقب ماندگی با اجرای طرح های بزرگ اقتصادی


سنندج- ایرنا- با اجرا و تکمیل طرح‌های بزرگی مانند آبرسانی به سنندج، ایجاد زنجیره فولاد، احداث پتروشیمی بعثت و طلای سقز و آغاز مرحله نخست عملیات اجرایی منطقه آزاد توسط دولت سیزدهم در استان کردستان می توان امیدوار بود دوران عقب افتادگی صنعتی و اقتصادی کردستان پایان یابد و فصل جدیدی در این استان آغاز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965157/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C