ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور به ۷۳ هزار مگاوات رسید

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091912746/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی، افزود: هم‌اکنون واحدهای سیکل‌ترکیبی با ظرفیت ۳۴ هزار و ۵۳۹ مگاوات، واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲ هزار و ۵۵۸ مگاوات و نیروگاه‌های بخاری با ظرفیت ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات، نیروگاه‌های حرارتی کشور را تشکیل می‌دهند.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به اتصال واحد گاز نیروگاه فولاد بوتیا به شبکه برق کشور، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی کشور با اتصال این واحد به مرز ۷۳ هزار مگاوات رسیده است.

به گزارش ایسنا، محمد رمضانی با بیان اینکه تاکنون ۶۰۴ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه کشور احداث شده است، افزود: با افتتاح پروژه نیروگاه بوتیا تعداد واحدهای حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ۳۹۶ واحد و ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی از مرز ۴۹ هزار مگاوات عبور کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ۶۸ درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در اختیار بخش خصوصی است، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های کشور اعم از حرارتی، برق‌آبی، تجدیدپذیر، دیزلی، مقیاس‌کوچک و اتمی به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده که ۸۱ درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های حرارتی است.