صنایع مستقر در خوزستان چالش‌های محیط زیستی این استان هستند


اهواز – ایرنا – دبیر علمی ششمین همایش بین المللی بهداشت محیط گفت: خوزستان به لحاظ استقرار صنایعی همچون نفت و فولاد با چالش‌های محیط زیستی روبه رو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970286/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF