تکذیب خبرسازی درباره تغییر معاون وزارت صمت


تهران – ایرنا – دفتر ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت، خبر سایت اکو ایران درباره تغییر معاون امور معادن و فرآوری مواد این وزارتخانه را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960326/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA