تصویب افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردتومانی بانک مسکن در دولتوزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب پیشنهاد این وزارتخانه برای افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به‌منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی این بانک خبر داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن به تصویب دولت رسید و ۱۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک مسکن برای افزایش توان تسهیلات‌دهی این بانک اختصاص یافت.

بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، همچنین بعد از سال‌ها، کفایت سرمایه همه بانک‌های دولتی (بجز ۲ بانک) به سطح استاندارد ۸ درصد می‌رسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100402368/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA