بدهی روسیه کاهش یافت – ایسنا

میشوستین گفت: «میزان بدهی خارجی دولت یک سوم کاهش یافته که یک جزء مهم برای حمایت از تعادل سیستم بودجه است».

چنین نتایجی با اقدامات سریع دولت با حمایت فعالانه رئیس‌جمهور، از جمله بسته کمکی در مقیاس بزرگ برای آسیب پذیرترین خانوارها، مشاغل کوچک و متوسط، شرکت‌های سیستمی و طیف وسیعی از صنایع به دست آمد.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد: روسیه بدهی خارجی خود را به میزان یک سوم در ۶ ماه اول سال جاری کاهش داده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060301920/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

نخست‌وزیر خاطرنشان کرد که عملکرد بودجه روسیه در ۶ ماه اول سال جاری مناسب بود.

نخست‌وزیر روسیه می‌گوید که بدهی خارجی دولتی روسیه در نیمه اول ۲۰۲۲ یک سوم کاهش یافت.