افزایش ۲۱ درصدی تولید شمش آلومینیوم تا پایان مهرماه


تهران- ایرنا- ایمیدرو اعلام‌کرد: میزان تولید شمش آلومینیوم کشور در هفت ماهه امسال، با ۲۱ درصد افزایش از مرز ۳۶۰ هزار تن عبور کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955875/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87