آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور

به گزارش ایرنا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در دومین نشست خود با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور را بررسی کرد .

کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیات دولت و در اجرای بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسوولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.

در این جلسه تشکیل کمیته فنی صنعت و کشاورزی به‌منظور  هماهنگی و یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی دارای مجور از وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نظام صنفی پیشنهاد شد.

بر اساس برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.

آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/84935452/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

در دومین نشست کارگروه  همچنین مقرر شد به‌منظور پوشش کامل اولویت‌های رشته ای بند «الف» ماده ۴۶ برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته های فعالیتی و ارائه آن اقدام کند.

در این جلسه «علی نبوی» معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد و افزود: به‌دنبال آن هستیم تا فرآیندها و شاخص‌های دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.

همچنین استفاده از منابع  صندوق ملی محیط زیست برای اعطای تسهیلات  به واحدهای صنعتی که نوسازی و بازسازی آنها در کاهش آلایندگی زیست محیطی موثر است، با تایید ایدرو  مطرح شد.

طبق مصوبه هیات دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند.