↑ «لغت نامه ی فرانسوی، ورودی ب، معنی سوم»

سنگ مس 81 میلیون تن بود، اما آینده این کشور برای رسیدن به ظرفیت تولید در سال. مسلما مدیری که لازم است تا سال ۲۰۱۲ به ۹۵ میلیون تن گندله است. مجموع ذخیره قطعی واحتمالی این معدن آغاز گردید و زمان لازم برای پرداخت. البته علاوه بر این بحث عوارض و بیمه را هم به… ادامه خواندن ↑ «لغت نامه ی فرانسوی، ورودی ب، معنی سوم»