۹۷۳ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کردستان وصول شد


سنندج- ایرنا-  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۹۷۳ میلیارد تومان حقوق دولتی طی ۹ ماهه سال جاری در استان وصول و به حساب خزانه واریز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035437/%DB%B9%DB%B7%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF