۸۵۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در کردستان انجام شد


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۸۵۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی موجود در بازار استان طی ۱۵ روز اخیر انجام و ۸۳ پرونده تخلف تشکیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132298/%DB%B8%DB%B5%DB%B8-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF