۸۰ درصد پروازها بدون تاخیر انجام می‌شود

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام به موقع ۸۰ درصد پروازها خبر داد و گفت: تنها ۲۰ درصد پروازها با تاخیر انجام‌ می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010903534/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی همچنین به ارائه گزارش عملکرد در خصوص پروازهای نوروزی پرداخت و گفت: در بازه زمانی ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، در مجموع ۱۹ هزار و ۶۵۰ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد که از این تعداد مجوز صادر شده، تاکنون ۱۳ هزار و ۶۱۱ پرواز (نشست و برخاست) انجام شده است. از این تعداد مجوز صادر شده سهم مسیرهای داخلی ۱۳ هزار و ۸۳۴ مجوز و مسیرهای بین‌المللی ۵۸۱۶ مجوز است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: از تاریخ ۲۴ اسفندماه تا ششم فروردین ماه در مجموع یک میلیون و ۶۷۲هزار و ۷۱۳ مسافر (اعزام و پذیرش) با ۱۳ هزار و ۶۱۱ پرواز (نشست و برخاست) جابه جا شدند. از مجموع مسافران جابه‌جاشده در بازه زمانی ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ششم فروردین ماه امسال یک میلیون و ۳۳۰هزار و ۷۹ مسافر داخلی با انجام ۱۱ هزار و ۱۴۶ پرواز داخلی و ۳۴۲ هزار و ۶۳۴ مسافر بین المللی با انجام ۲۶۴۵ پرواز خارجی جابه‌جا شدند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از افزایش ۴۰ فرکانس پروازی به صورت هفتگی بین ایران و ترکیه خبر داده و گفت: با امضای یادداشت تفاهم جدید بین ایران و ترکیه، فرکانس پروازی بین دو کشور از ۲۲۰ پرواز هفتگی به ۲۶۰ پرواز افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، جعفر یازرلو با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت و کنترل پروازها و خدمات مسافران نوروزی گفت: بیش از ۸۰ درصد پروازها در کشور بدون تاخیر و به موقع انجام می‌شود و تنها ۲۰ درصد پروازها با تاخیر مواجه می‌شود. یکی از اهداف راه‌اندازی این مرکز با همکاری تمامی بخش‌ها و دست اندرکاران صنعت حمل‌ونقل هوایی، کاهش تاخیر در پروازهاست تا بتوانیم رضایتمندی مسافران در این بخش را شاهد باشیم.

وی با اشاره به توسعه همکاری‌های حمل و نقل هوایی بین ایران و ترکیه، افزود: آموزش کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله فرودگاهی ازدیگر محورهای مورد توافق بین دو کشور به شمار می‌رود.

افزایش ۴۰ فرکانس پروازی در هفته بین ایران و ترکیه