۷۴ میلیون تن ذخیره معدنی در هرمزگان کشف شد


بندرعباس – ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: ۷۴ میلیون تن ذخیره معدنی جدید سال گذشته در نقاط مختلف این استان کشف شد که برای اکتشاف این معادن افزون بر ۴۹ میلیارد ریال هزینه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088936/%DB%B7%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF