۷۱۰ مورد تخلف در بازار کردستان کشف شد


سنندج-ایرنا- رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: ۷۱۰ مورد تخلف در نتیجه بازرسی های انجام شده از سطح بازار استان در سه ماهه نخست سال جاری کشف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166275/%DB%B7%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF