۷۰۶ میلیارد تومان درآمد و هزار رفت‌وبرگشت!

زمانی که پای این بند به مجلس باز شد، محمدمهدی مفتح پیشنهاد داد که «واحدهای مسکونی» از این قسمت حدف شود که نمایندگان نیز با این پیشنهاد موافقت کردند و از سوی مجلس اعلام شد که خانه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان معاف از مالیات هستند.

موافقت، ابهام، مخالفت!

مالیات لوکس‌ها چگونه تعیین می‌شود؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121107916/%DB%B7%DB%B0%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA

در میان منابعی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای درآمدهای خود پیش‌بینی کرده بود، مالیات خانه‌های لوکس با مصوبات مجلس به بندی بحث برانگیز تبدیل شد تا برای مدتی درآمد بیش از ۷۰۶ میلیارد تومانی که دولت از این محل برای خود پیش‌بینی کرده بود در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. به طوریکه نمایندگان ابتدا این خانه‌ها را معاف از مالیات اعلام کردند، سپس موضوع به کمیسیون تلفیق بازگشت و بعد نمایندگان مخالفت خود را با معافیت مصوب کردند.

به گزارش ایسنا، در بند «ذ» تبصره شش (عوارض و مالیات) لایحه بودجه سال آینده آمده بود که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در ۱۰۰۰ هستند.

در نهایت در روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پس گرفتن مصوبه قبلی خود، مالیات بر خانه های لوکس و باغ ویلاهای مجاز را تعیین کردند.

این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نیستند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد.

در این میان و به دنبال حذف عبارت «واحدهای مسکونی» از این بند لایحه بودجه، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با حذف واحدهای مسکونی از این بند عملا ابهاماتی ایجاد شده است چرا که اکنون ویلاهای غیرمجاز مالیات نمی‌دهند و ما در اینجا با اخذ مالیات برای باغ ویلاهای مجاز عملا آنها را جریمه می‌کنیم از سوی دیگر در این مصوبه ذکر شده که در شهرهای بالای یکصد هزار نفر که اکثر باغ ویلاها در شهرهای کوچک هستند. بنابراین این بند از بودجه را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا ابهامات آن رفع شود.