۶۵۲ میلیون یورو تفاهم‌نامه برای صرفه‌جویی ارزی در صنعت فولاد امضا شد


تهران- ایرنا- در جریان چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران ۲۷ تفاهم‌نامه صرفه‌جویی ارزی در صنعت فولاد به ارزش ۶۵۲ میلیون یورو منعقد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994465/%DB%B6%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF