۶۱۰ مصوبه برای حل مشکلات واحدهای تولید استان تهران اخذ شد/ ۷۵‌درصد مشکلات در حوزه بانکی


تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان تهران گفت که از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه ۶۱۰ مصوبه از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای حل مشکلات واحدهای تولیدی استان اخذ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967729/%DB%B6%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%B4%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF