۶۰ درصد تعهد ایجاد اشتغال در مازندران محقق شد


ساری – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: ۶۰ درصد تعهد اشتغال سال ۱۴۰۱ مازندران با اعطای تسهیلات رونق تولید و حمایت از کسب و کارهای خرد محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969789/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF