۵۹ قرارداد راه سازی و برق رسانی توسط ایمیدرو در حال اجرا است


تهران- ایرنا- سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در راستای توسعه زیرساخت معادن کشور ۵۹ قرارداد راه سازی و برق رسانی با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون میلیارد ریال در دست اجرا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054999/%DB%B5%DB%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA