۵۰ طرح معدن و صنایع معدنی از آغاز دولت سیزدهم تکمیل شد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همراه شرکت های وابسته و تابعه، موفق به تکمیل بیش از ۵۰ طرح و پروژه معدن و صنایع معدنی در سراسر کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160441/%DB%B5%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF