۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری واگذار شد

بر اساس قرارداد بین وزارت کشور و شرکت ایران خودرو دیزل، قرار است ۲ هزار دستگاه اتوبوس در مدت ۱۸ ماه و پنج هزار دستگاه ون ظرف ۱۴ ماه توسط این شرکت تولید و به وزارت کشور واگذار شود که امروز ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تحویل داده شد و ۹۰۰ دستگاه ون هم آماده تحویل است.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیین واگذاری ۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری از سوی وزارت کشور به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری روز سه شنبه با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در محل ایران خودرو دیزل برگزار شد و این شرکت اتوبوس‌های تولیدی را به وزارت کشور تحویل داد.

در این مراسم وزیر کشور به صورت نمادین از چند دستگاه اتوبوس بازدید کرد.

وزارت کشور همچنین امروز تعداد ۵۰ بیل مکانیکی هر کدام به ارزش چهار میلیارد تومان از شرکت دلتاراه خریداری کرد که در اختیار شهرداری‌های کشور قرار می گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943472/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1