۴۸ درصد تولید گوشت قرمز در قم مازاد نیاز استان است

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم یکی از مشکلات را مازاد تولید دام عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا صادرات مدنظر وزارت خانه قرار گرفته و به محض ابلاغ شیوه نامه استانی، صادرات دام با محوریت اتحادیه انجام می شود.

دیان اردستانی با بیان این که بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با توجه به افزایش هزینه تولید در برخی از واحدها با مازاد تولید مواجه هستیم، تصریح کرد: تنها راهکار افزایش مصرف است و انتظار داریم دولت ساز و کاری اتخاذ کند که توان خرید ملت بالا برود لذا برای برون رفت از مشکلات واحد های دامداری تنها راه ارتقا و افزایش مصرف است.

منصور دیان اردستانی معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم در گفت و گو با خبرنگار ایسنا بیان کرد: ۲۷۰ هزار رأس گوسفند با تولید تقریبا ۱۸۰۰ تن گوشت قرمز، ۱۱۰ هزار رأس بره پرواری با تولید ۵۲۰۰ تن، ۶۹ هزار رأس بره مولد با تولید ۲۳ تن گوشت، ۹۰ هزار رأس بزغاله پرواری با تولید ۱۱۰۰ تن و به طور کلی سالانه ۸۱۰۰ تن تولید گوشت دام سبک در استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم، اظهار کرد: بزرگترین مجتمع پرواری کشور دام شهر با ظرفیت ۳۹ هزار رأس گوساله پرواری و ۱۳۴ هزار رأس بره پروار و مجتمع لبن با ۳۹۹ واحد با ظرفیت ۱۵هزار رأس دام در استان قم واقع شده که این دو مجتمع می تواند تهدید و یا فرصتی برای استان باشد.

ایسنا/قم معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم در خصوص دام سنگین استان بیان کرد: به طور متوسط۹۲ هزار رأس گوساله اصیل، دورگ و بومی با مجموع تولید تقریبا ۲۹ هزار تن داریم و بر این اساس در تولید گوشت قرمز ۴۸ درصد مازاد وجود دارد.

دیان اردستانی یکی دیگر از اقدامات در رابطه با دام مازاد تولید را خرید حمایتی دانست و گفت: خرید دام توسط سازمان جهاد کشاورزی با محوریت اتحادیه دامداران انجام می گردد و در این راستا این اتحادیه در قالب قرداد پس از کشتار و بسته بندی لاشه به صورت پنج تکه دام سبک و دام سنگین به سرد خانه های تحت نظارت پشتیبانی امور دام تحویل می دهد.

دیان اردستانی در خصوص دام سنگین استان بیان کرد: به طور متوسط۹۲ هزار رأس گوساله اصیل، دورگ و بومی با مجموع تولید تقریبا ۲۹ هزار تن داریم و بر این اساس در تولید گوشت قرمز ۴۸ درصد مازاد وجود دارد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061309721/%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA