۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی استان اردبیل اختصاص یافت


اردبیل-ایرنا-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: ۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی این استان اختصاص یافته که از سوی بانک‌های عامل در حال پرداخت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075820/%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5