۴۰ درصد پوشاک موجود در بازار قاچاق است/ تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک


تهران- ایرنا- نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران از تدوین سند راهبردی صنعت نساجی و پوشاک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: ۴۰ تا ۵۰ درصد پوشاک موجود در بازار را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد که به صورت استوک یا مسافرتی وارد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110310/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA