۴۰ درصد میلگرد عرضه شده در بورس خریدار دارد/ افزایش قیمت صحت ندارد


تهران- ایرنا- دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه به‌طور متوسط ۴۰ درصد میلگرد عرضه شده در بورس کالا متقاضی دارد، افزایش قیمت میلگرد را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047044/%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D8%AA