۳ طرح فولادی در نیمه نخست سال آینده وارد مدار بهره‌برداری می‌شود


شهرکرد- ایرنا-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در نیمه نخست سال آینده سه طرح فولادی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود که ظرفیت تولید فولاد در کشور را به میزان حدود سه میلیون افزایش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045413/%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF