۳ طرح تولیدی و کشاورزی در قرچک با حضور استاندار تهران افتتاح شد


قرچک- ایرنا- همزمان با اعیاد شعبانیه و با حضور علیرضا فخاری استاندار تهران، ۲ واحد تولید پوشاک و یک واحد تولید قارچ در شهرستان قرچک به ارزش ۹۹۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052305/%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD