۳۷ گشت‌ مشترک نظارت بر بازار در هرمزگان تشکیل شد


بندرعباس – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: در راستای نظارت بر بازار شب عید و ماه مبارک رمضان، ۳۷ گشت مشترک با مشارکت تعزیرات، صمت، بسیج اصناف و جهادکشاورزی با هماهنگی معاونت حقوق عامه دادستانی بر بازار استان نظارت دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060141/%DB%B3%DB%B7-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF