۳۳ معدن غیرفعال در هرمزگان احیا شد


بندرعباس – ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اینکه احیای واحدهای معدنی به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در دولت سیزدهم است، گفت: سال گذشته ۳۳ معدن غیرفعال و راکد این استان احیا و به چرخه فعالیت بازگشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097802/%DB%B3%DB%B3-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF