۳۳ طرح زیرساختی در شرکت فولاد خوزستان آماده بهره‌برداری شد


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: ۳۳ طرح زیرساختی برای پایداری تولید و عمل به مسوولیت‌های اجتماعی در شرکت فولاد خوزستان آماده بهره‌برداری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996556/%DB%B3%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF