۳۰۲ طرح صنعتی در استان اردبیل در مرحله اجرا و راه اندازی است


اردبیل-ایرنا- رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان اردبیل گفت: ۳۰۲ طرح صنعتی در این استان در دست اجرا است که با بهره‌برداری از این واحدها فرصت اشتغال برای ۱۵ هزار نفر فراهم می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054328/%DB%B3%DB%B0%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA