۲ هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش تولید گیلان اختصاص یافت

به گزارش  خبرنگار ایرنا، تیمور پورحیدری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: عمده مشکلات واحدهای صنعتی موجود و جدید الاحداث سرمایه در گردش و تامین نقدینگی برای افزایش ظرفیت تولید است که در کارگروه به آن پرداخته می شود.

بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در گیلان فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828853/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبات در مهلت قانونی توسط دبیرخانه پیگیری و چالش های بخش تولید با همراهی و انسجام همه نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد.

مدیرکل صمت گیلان استمهال در پرداخت اقساط تسهیلات صنعتی را برای حمایت از بخش تولید ضروری دانست و گفت: برای کمک به برخی از واحدهایی که ظرفیت و امکانات مناسبی برای تولید دارند مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط تسهیلات در قالب مصوبات قانونی کارگروه اعطا می شود تا از این فرصت برای پویایی بیشتر و حفظ اشتغال بهره مند شوند.

پورحیدری تاکید کرد: مصوبات قانونی کارگروه برای حمایت از صنایع الزام آور و تکلیف قانونی است و در راستای تسهیل گیری و کاهش بروکراسی اداری برگزار می شود& ضمن اینکه اعضای کارگروه باید به پشتوانه قانون به مصوبات مذکور عمل کنند و نتایج آن را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه در این جلسه کارگروه تخصیص برق چند واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت عنوان کرد: همگام با توسعه صنعتی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت. زیرساخت های انرژی نیز باید افزایش یابد و چرخ تولید نباید لنگ تعلل نهادهای زیرساخت های انرژی برای توسعه استان باشد.