۲ هزار میلیارد تومان برای تامین نقدینگی بخش تولید گیلان اختصاص یافت

بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در گیلان فعال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828853/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

به گزارش  خبرنگار ایرنا، تیمور پورحیدری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: عمده مشکلات واحدهای صنعتی موجود و جدید الاحداث سرمایه در گردش و تامین نقدینگی برای افزایش ظرفیت تولید است که در کارگروه به آن پرداخته می شود.

وی با بیان اینکه در این جلسه کارگروه تخصیص برق چند واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت عنوان کرد: همگام با توسعه صنعتی و افزایش سرمایه گذاری در حوزه صنعت. زیرساخت های انرژی نیز باید افزایش یابد و چرخ تولید نباید لنگ تعلل نهادهای زیرساخت های انرژی برای توسعه استان باشد.

مدیرکل صمت گیلان استمهال در پرداخت اقساط تسهیلات صنعتی را برای حمایت از بخش تولید ضروری دانست و گفت: برای کمک به برخی از واحدهایی که ظرفیت و امکانات مناسبی برای تولید دارند مهلت بیشتری برای پرداخت اقساط تسهیلات در قالب مصوبات قانونی کارگروه اعطا می شود تا از این فرصت برای پویایی بیشتر و حفظ اشتغال بهره مند شوند.

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبات در مهلت قانونی توسط دبیرخانه پیگیری و چالش های بخش تولید با همراهی و انسجام همه نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد.

پورحیدری تاکید کرد: مصوبات قانونی کارگروه برای حمایت از صنایع الزام آور و تکلیف قانونی است و در راستای تسهیل گیری و کاهش بروکراسی اداری برگزار می شود& ضمن اینکه اعضای کارگروه باید به پشتوانه قانون به مصوبات مذکور عمل کنند و نتایج آن را به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.