۲ شرط اساسی برای موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا/ میزان عرضه‌ها باید افزایش یابد


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: عرضه خودرو در بورس کالا با دو شرط اساسی حاکمیت مکانیسم عرضه و تقاضا و عرضه کافی از سوی خودروساز، منفعت مصرف‌کننده و زنجیره تامین خودروسازی را به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989125/%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7