۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته ایران‌ خودرو کاسته شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل ایران خودرو گفت: با عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا ۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته این شرکت کاسته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000254/%DB%B2%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF