۲۵۲ تن عسل در مسجدسلیمان تولید شد

مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان تصریح کرد: بر اساس سرشماری‌های سال جاری ۳۵۵ نفر زنبوردار در مسجدسلیمان در حال فعالیت هستند.

آبتین طاهری در گفت ‌و گو با ایسنا در خصوص تولیدات عسل شهرستان اظهار کرد: بر اساس آمارگیری‌ها در سال جاری ۲۵۲ تن عسل در شهرستان تولید شده است.

وی افزود: عسل تولیدی از ۳۵ هزار و ۹۹۹ فروند کندوی مدرنی که در شهرستان وجود دارد تولید شده است.

ایسنا/خوزستان مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان گفت: در سال جاری ۲۵۲ تن عسل در شهرستان تولید شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091408798/%DB%B2%DB%B5%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF