۲۵‌هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در طرح جایگزینی خودروی فرسوده اختصاص یافت


­تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اختصاص ۲۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در قالب قرعه‌کشی برای جایگزینی خودروهای فرسوده در سال‌ جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044431/%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5