۲۱۸۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در جاده‌سازی و برق‌رسانی معادن

گفتنی است که ایمیدرو سال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای ۴۸ معدن، سرمایه‌گذاری در بخش احداث جاده و برق‌رسانی داشته است.

طبق آمار ارائه شده توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، طی پنج ماهه نخست امسال ۲۱۸۷ میلیارد ریال توسط این سازمان برای جاده‌سازی و برق‌رسانی به معادن سرمایه‌گذاری شده است.

همچنین هدف‌گذاری شده است که طبق برنامه، تا پایان سال جاری میزان سرمایه‌گذاری در حوزه جاده‌سازی و برق‌رسانی به معادن توسط ایمیدرو به ۴۰۰۰ میلیارد ریال برسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062921408/%DB%B2%DB%B1%DB%B8%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86میزان اعتبار اختصاص یافته توسط ایمیدرو در سال جاری حکایت از رشد ۶۷ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش جاده سازی و برق رسانی دارد.

به گزارش ایسنا، طبق آمار، برنامه‌ریزی‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های معادن عملیاتی می‌شود و به ۱۲۰ معدن اختصاص یافته است که زمینه رونق اشتغال‌زایی در نقاط مختلف کشور را فراهم می کند.