۱۷۵۱ واحد تولیدی راکد در سال گذشته احیا شد


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال یک‌هزار و ۷۵۱ واحد تولیدی و صنعتی راکد احیاء شد و مجدد به چرخه تولید کشور بازگشته که زمینه اشتغال ۳۴هزار و ۶۷۳ نفر را فراهم آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080129/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF