۱۶ درصد واحدهای صنعتی گیلان صادرات محور هستند

گیلان دارای 33 شهرک صنعتی فعال است که ۷۱۲ واحد صنعتی در آنها مشغول امر تولید محصولات مختلف هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84849228/%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

محبوبی با اشاره به اینکه ۷۲ درصد واحدهای صنعتی بهره بردار در شهرک ها فعال هستند، گفت: دولت اهتمام دارد تا با حمایت از واحدهای صنعتی و مشوق ها به ارتقاء و توسعه صنعتی کمک کند.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم با اقدامات و حمایت های انجام شده ۶۴ واحد صنعتی گیلان به چرخه تولید بازگشته است، افزود: در دولت سیزدهم ۱۰ واحد صنعتی را دانش بنیان کردیم و افزودن ۱۵ واحد صنعتی دیگر به واحدهای دانش بنیان تا پایان امسال از دیگر برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان به مشکلات ایجاد شده  برای محصولاتی همچون کیوی طی سال گذشته افزود: از این طریق اگر به طور مثال کشوری محصول ما را نخرید به بازارهای دیگر سوق می دهیم و با برنامه تدوین شده و زمانبندی شده صنعت را ارتقاء می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در کنسرسیوم صادراتی محصولاتی همچون برنج و کلوچه ورود کرده ایم، گفت: معرفی این محصولات در خارج از مرزهای کشور مهمترین حلقه برای صادرات است که در حال حاضر از ضعف شدید رنج می برد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مهدی محبوبی روز چهارشنبه در نشست خبری در جمع رسانه های استان یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی را برندسازی عنوان کرد و افزود: هدف شرکت شهرک‌های صنعتی حمایت یشتر از واحدهای صادرات محور است.