۱۶۲ واحد صنعتی راکد و نیمه راکد در خوزستان به چرخه تولید بازگشتند

استاندار خوزستان بیان کرد: این ۲۴ پروژه در مجموع تحول عمده‌ای را از نظر اشتغالزایی و تولید در خوزستان ایجاد خواهند کرد.

خلیلیان با بیان اینکه ۲۴ پروژه بزرگ در این نشست مورد توجه قرار گرفت و کلیات آنها تصویب شد افزود: همچنین بنا شد تا این طرح‌ها در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی کارشناسان قرار گیرند و پس از آن به تصویب نهایی برسند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا  به صادق خلیلیان در سومین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خوزستان در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: واحدهای راکد و نیمه راکد مستقر در شهرک‌ها به ویژه نواحی صنعتی استان احصا شدند و در تقسیم بندی صورت گرفته بنا شد تا با اقدام ضربتی مشکلات آنها را برطرف کرده و به اشتغالزایی استان بیفزاییم.

وی گفت:برخی از این واحدها مشکلاتی در زمینه بانک و تامین مواد اولیه دارند که بنا شد تا با اقدام ضربتی مشکلات آنها را برطرف کنیم.

در این نشست به موضوعات مرتبط با اشتغال آفرینی، افزایش تولید، ارتقای خوزستان و حرکت به سوی فعالیت‌های دانش بنیان پرداخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903575/%DB%B1%DB%B6%DB%B2-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF