۱۵۴ مصوبه رفع موانع بنگاه‌های اقتصادی استان بوشهر ابلاغ شد


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد ۱۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مستقیم مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با ۱۵۴ مصوبه برای تسهیل‌گری، رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی این استان تشکیل و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140595/%DB%B1%DB%B5%DB%B4-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF