۱۵۰۰ مگاوات سقف صادرات برق/پیش‌بینی فعالیت ۱۴۰۰ مگاوات رمزارز غیرمجاز

مدیرعامل توانیر با بیان این‌که هوشمندسازی می‌تواند ابزاری برای کشف رمزارزهای غیرمجاز باشد، اظهار کرد: یک کنسرسیوم در رفسنجان با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به صورت مجاز در حال فعالیت است که این فعالیت هیچ فشاری را به شبکه وارد نمی‌کند چراکه در پیک مصرف فعالیت آن‌ها قطع می‌شود و در فصل زمستان نیز اگر با کمبود سوخت مواجه باشیم، مصرف این بخش را مدیریت می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره آخرین وضعیت رمزارزها و علت کاهش فعالیت آن‌ها در سال جاری گفت: با توجه به این‌که رمزارزهای غیرمجاز هزینه برق را به طور واقعی پرداخت نمی‌کنند و معاملات آنها با رقم‌های بین‌المللی است، این موضوع سودآور بوده و پیش‌بینی نمی‌شود که فعالیت آنها کاهش یافته باشد.

به گزارش ایسنا، آرش کردی امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان واردات و صادرات برق صورت گرفته در سال جاری گفت: سال گذشته میزان واردات یک دوم صادرات بوده است چرا که باید محدودیت مصرف اعمال می‌شد اما امسال شرایط تغییر کرد.

مدیرعامل توانیر با بیان این‌که کاهش قیمت منجر به کاهش مصرف رمزارزها نشده است و این مساله هیچ منطق اقتصادی ندارد، ادامه داد: در حوزه رمزارزها اعتقاد ما این است که اکنون یک پراکندگی گسترده در این بخش صورت گرفته و به جای مجتمع‌های غیرقانونی در سطح کشور پخش شده‌اند.

کردی اضافه کرد: در این شرایط لازم است که فرآیند کشف و ضبط رمزارزهای غیرمجاز به صورت جدی‌تر دنبال شود و آن طور که پیش‌بینی می‌شود و کارشناسان اعلام کردند میزان مصرف غیرمجاز آنها ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات در سال جاری پیش‌بینی شده است.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1401061310059/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2

مدیر عامل توانیر گفت: بیش از دو سوم از میزان حجم مبادلات برق امسال مربوط به صادرات و یک سوم به واردات مربوط بوده و تا سقف ۱۵۰۰ مگاوات امکان صادرات داریم.