۱۳ هزار کارت قالیبافی در کردستان صادر شد


سنندج-ایرنا- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: تاکنون ۳۰ هزار کارت قالیبافی در استان صادر شده که ۱۳ هزار مورد آن مربوط به امسال است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971206/%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF