۱۳۵ پروانه بهره‌برداری در استان مرکزی صادر شد


اراک – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: ۱۳۵ پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی امسال در نقاط مختلف این استان صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046597/%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF