۱۱ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ شهرک‌های صنعتی هزینه شد


بجنورد-ایرنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: پارسال ۱۱ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه و بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090727/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87