یک میلیون نفر در روزهای ابتدایی طرح نوروزی با هواپیما سفر کردند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010401228/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

یازرلو افزود: از تاریخ ۲۴ اسفند ماه تا دوم فروردین ماه در مجموع یک میلیون و۹۶ هزار و ۱۳۸ مسافر با 8933 پرواز جابجا شدند. از مجموع مسافران جابجاشده در بازه زمانی ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا دوم فروردین ماه امسال ۸۶۶ هزار و ۸۷۳ مسافر با انجام ۷۲۶۷ پرواز داخلی و ۲۲۹ هزار و ۲۶۵ مسافر با انجام ۱۶۶۶ پرواز خارجی جابجا شدند.

به گزارش ایسنا، جعفر یازرلو در جمع خبرنگاران گفت: در بازه زمانی ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ در مجموع ۱۹ هزار و ۳۰۱ مجوز پرواز برای مسیرهای داخلی و بین‌المللی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد که از این تعداد مجوز صادر شده تاکنون ۸۹۳۳ پرواز انجام شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از جابجایی یک میلیون و ۹۶ هزار و ۱۳۸ مسافر از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا دوم فروردین ۱۴۰۲ خبر داد.

به گفته وی، ۱۳ هزار و ۶۰۷ مجوز برای مسیرهای داخلی و ۵۶۹۴ مجوز برای مسیرهای بین‌المللی است.