یک بار برای همیشه به فروش رانتی خودرو پایان دهیم/ لزوم حمایت از عرضه خودرو در بورس


تهران- ایرنا- کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آن‌ها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85014214/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA