یکهزار و ۷۴۶ هکتار از زمین‌های ملی هرمزگان به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافت


بندرعباس – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: در راستای برنامه‌های دولت سیزدهم، یکهزار و ۷۴۶ هکتار از اراضی این استان در سه ماهه نخست امسال از سوی کمیته تخصصی استعدادیابی و تخصیص اراضی ملی و دولتی این اداره‌کل به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165199/%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B4%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C